­
21 09, 2018

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Het zal u niet ontgaan zijn dat met de invoering van de ‘Wet werk en zekerheid’ werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. De Hoge Raad heeft in een  recente uitspraak van 14 september 2018 geoordeeld dat een transitievergoeding ook verschuldigd is bij gedeeltelijk ontslag. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. […]

3 01, 2018

Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Ingangsdatum Onderwerp Toelichting 1 januari 2018 Pensioen Pensioen gaat automatisch mee naar een nieuwe werkgever. 1 januari 2018 Versoepeling vuurwerkbesluit [...]

28 12, 2017

Gevolgen van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor ondernemers

Hieronder treft u aan een overzicht van de gevolgen van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor ondernemers. […]

9 08, 2017

Detacheren van werknemers; hoe zit het met het relatie- en concurrentiebeding?

Detacheren van werknemers; hoe zit het met het relatie- en concurrentiebeding? Hoe zit het als een gedetacheerde werknemer besluit om bij de klant, waar hij werkzaam is geweest, in dienst te treden. Kan de werkgever deze werknemer aan het relatie- en concurrentiebeding houden? […]

9 06, 2017

0-urencontract; fabels en feiten

0-urencontract; fabels en feiten In mijn praktijk zie ik dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij 0-uren contracten. Vaak weten werkgevers en werknemers niet wat de regels zijn. Hierna zal ik ingaan op de meest voorkomende vragen over het 0-urencontract. […]

6 03, 2017

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst, hoe werkt het?

Dat het lastig blijft rechtsgeldig een relatie- en/of concurrentiebeding aan te gaan, blijkt wel uit een recent arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2017.[1] In die zaak ging de ex-werknemer  ervandoor met 50 klanten van zijn voormalige werkgever. […]

23 02, 2017

De vaststellingsovereenkomst: wat zijn de haken en ogen

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is een vaak bewandelde ontslagroute. De werkgever en werknemer komen een zogenaamde vaststellingsovereenkomst met elkaar overeen. Elke vaststellingsovereenkomst is maatwerk. Er zal per individueel geval moeten worden gekeken naar en onderhandeld over de voorwaarden van ontslag. […]

27 01, 2017

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever die het dienstverband van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is beëindigt, is onder de Wet Werk en Zekerheid een transitievergoeding verschuldigd. Om na de loondoorbetalingsverplichting en de gemaakte re-integratiekosten niet ook nog eens de transitievergoeding te betalen aan een zieke werknemer, besluiten werkgevers vaak het dienstverband niet te beëindigen maar ‘slapend’ te houden. […]

23 01, 2017

Mediation in het arbeidsrecht

Mediation had in het arbeidsrecht al een belangrijke rol. Door het voorstel ‘Wet bevordering mediation’ van minister Steur en de invoering van de WWZ, is de rol van mediation in het arbeidsrecht verder uitgebreid. […]

1 11, 2016

Vakantie en ziekte: hoe zit het ook al weer juridisch?

Een werknemer heeft wettelijk recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Dit betekent dat een werknemer op vakantie kan gaan terwijl de werkgever zijn salaris moet doorbetalen. Volgens de wet bedraagt het aantal vakantiedagen 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. […]