­
9 02, 2017

Twee sets algemene voorwaarden: welke is van toepassing?

Het is in het handelsverkeer gebruikelijk dat er algemene voorwaarden worden gehanteerd. Vaak wordt er naar 1 set algemene voorwaarden verwezen en is het voor de contractspartijen duidelijk welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het komt echter ook voor dat beide partijen algemene voorwaarden hanteren en dat beide partijen die van toepassing willen laten worden op de overeenkomst. […]

17 10, 2016

Wetswijziging: einde stilzwijgend verlengen zakelijke mobiele telefoonabonnementen

Op 1 oktober 2016 is het gewijzigde artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet  (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-55.html) in werking getreden. Met dit gewijzigde artikel is een eind gekomen aan het stilzwijgend verlengen van bestaande zakelijke contracten door telecomaanbieders. […]

21 06, 2016

(On)bevoegde vertegenwoordiging

Een bedrijf dient zich bij het sluiten van contracten te laten vertegenwoordigen door daartoe bevoegde personen. Bijvoorbeeld door de statutair bestuurder of door de tekeningsbevoegde maat of vennoot. Als uit het Handelsregister blijkt dat deze personen bevoegd zijn, zal er niet snel een discussie ontstaan of het bedrijf is gebonden aan het contract. […]

17 06, 2016

Aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor het loon van werknemers van opdrachtnemers

Aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor het loon van werknemers van opdrachtnemers Op 1 juli 2015 is voor ondernemers en werknemers een vergaande wijziging inzake aansprakelijkheid voor loon ingegaan. Ik zal de gevolgen van de invoering van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) inzake ketenaansprakelijkheid voor loon hierna toelichten. […]

24 05, 2016

Verbod op ‘dubbele bemiddelingskosten’ duidelijker verankerd in de wet

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de vraag wanneer er bij huurbemiddeling sprake is van tweezijdige bemiddeling en een tussenpersoon geen vergoeding bij de huurder in rekening mag brengen.[1] Op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed, was er reeds een wetsvoorstel aanhangig over deze problematiek.[2] Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen en treedt op 1 juli 2016 in werking. […]

2 05, 2016

De derdenwerking van het retentierecht

Een garagehouder die een auto repareert wil betaald worden voor zijn verrichte werkzaamheden; logisch. Stel dat de eigenaar van de auto niet betaalt. Wat kan de garagehouder dan ondernemen? De garagehouder kan een beroep doen op zijn retentierecht. […]

29 03, 2016

VAR verklaring verdwijnt per 1 mei 2016; wat moet u als zzp’er regelen?

VAR verklaring verdwijnt per 1 mei 2016; wat moet u als zzp’er regelen? Indien u als zelfstandige opdrachten uitvoert, is [...]

12 02, 2016

Stilzwijgende verlenging van abonnementen met consumenten aan banden

Stilzwijgende verlenging van abonnementen met consumenten aan banden Veel consumenten zullen er wel eens mee te maken hebben gehad: [...]

12 02, 2016

Algemene voorwaarden: wanneer zijn ze van toepassing

Algemene voorwaarden: wanneer zijn ze van toepassing In het handelsverkeer wordt door partijen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. [...]

12 02, 2016

Opschortingsrecht en contract

Opschortingsrecht en contract Indien u met een andere partij een contract sluit en die andere partij komt haar verplichtingen [...]