­
24 05, 2016

Verbod op ‘dubbele bemiddelingskosten’ duidelijker verankerd in de wet

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de vraag wanneer er bij huurbemiddeling sprake is van tweezijdige bemiddeling en een tussenpersoon geen vergoeding bij de huurder in rekening mag brengen.[1] Op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed, was er reeds een wetsvoorstel aanhangig over deze problematiek.[2] Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen en treedt op 1 juli 2016 in werking. […]

11 05, 2016

Aanspraak op een verhuiskostenvergoeding bij renovatie?

Indien een verhuurder, met voortzetting van de huurovereenkomst, wil overgaan tot renovatie van een woning en verhuizing voor de huurder noodzakelijk is, kan de huurder aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. In de praktijk wordt er veel ‘gesteggeld’ over de vraag wanneer die aanspraak er wel dan wel niet is voor de huurder. […]

10 05, 2016

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte

Per 1 juli 2016 treedt de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ in werking, welke wet als doel heeft de flexibiliteit van de huurmarkt te bevorderen. De nieuwe regels zijn van toepassing op huurovereenkomsten die zijn gesloten vanaf 1 juli 2016. […]

2 05, 2016

‘Verplichting hebben van hoofdverblijf in (sociale) huurwoning?’

Het is gebruikelijk en doorgaans ook (sociaal) wenselijk dat de huurder zijn hoofdverblijf heeft in de door hem gehuurde woning. [...]

12 02, 2016

Is een makelaar verplicht oppervlaktegegevens bedrijfspand zelf te controleren?

‘Is een makelaar verplicht oppervlaktegegevens bedrijfspand zelf te controleren?’ Op 21 mei jl. heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een arrest [...]

12 02, 2016

Dubbele courtage bij huur/verhuur: hoe zat het ook al weer?

Dubbele courtage bij huur/verhuur: hoe zat het ook al weer? Makelaars dan wel andere tussenpersonen zijn vaak betrokken bij [...]

12 02, 2016

Faillissement huurder en garantie door derde: wanneer kan de verhuurder zich verhalen op de derde?

Faillissement huurder en garantie door derde: wanneer kan de verhuurder zich verhalen op de derde? Indien een huurder failliet [...]

12 02, 2016

Het energielabel en de (sociale) huursector: hoe zit het nu?

Het energielabel en de (sociale) huursector: hoe zit het nu? Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw, [...]

12 02, 2016

Woningaanpassing zonder toestemming van de verhuurder

Woningaanpassing zonder toestemming van de verhuurder: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen [...]

12 02, 2016

Terugvorderen courtage huurbemiddeling: wat is de verjaringstermijn?

Terugvorderen courtage huurbemiddeling: wat is de verjaringstermijn? De wet, artikel 7:417 lid 4 BW, bepaalt dat als een huurbemiddelaar [...]