Hieronder treft u aan een overzicht van de gevolgen van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor ondernemers.

Werkgeverszaken

 • De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt  verkort van twee naar één jaar.
 • De proeftijd bij een vast contract wordt verruimd naar vijf maanden. Bij een meerjarencontract (meer dan twee jaar) wordt de proeftijd verruimd naar drie maanden.
 • Bij een nul-urencontracten wordt vastgelegd dat de werknemer (binnen een bepaalde termijn) niet gehouden is gehoor te geven aan een oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat.
 • Per 1 januari 2019 wordt kraamverlof voor partners uitgebreid van twee naar vijf dagen. Het loon wordt in die periode volledig doorbetaald door de werkgever. Per 1 juli 2020 wordt dit verder uitgebreid naar vijf weken. Tijdens dit verlof betaalt het UWV een uitkering aan de werknemer.
 • De kantonrechter krijgt meer mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de werknemer een hogere transitievergoeding toe te kennen.
 • De werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar.
 • De werknemer bouwt ieder dienstjaar (ook na tien jaren) recht op 1/3 maandsalaris transitievergoeding.
 • De werkgever krijgt meer mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.
 • Er komt een compensatie voor werkgevers voor een transitievergoeding bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte.

Belasting 

 • Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%.
 • De vennootschapsbelasting wordt met 4% verlaagd.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • Het box 2 tarief wordt geleidelijk verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.