Ingangsdatum Onderwerp Toelichting
1 januari 2018 Pensioen Pensioen gaat automatisch mee naar een nieuwe werkgever.
1 januari 2018 Versoepeling vuurwerkbesluit De regels voor het verhandelen, verkopen en opslaan van vuurwerk worden versoepeld.
1 januari 2018 Stukloon Stukloon is loon dat bij per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als de werkgever hen stukloon betaalt
1 januari 2018 Premiekorting werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten Het wordt voor werkgevers eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te krijgen.
1 januari 2018 AOW-leeftijd De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog naar 66 jaar.
1 januari 2018 Kosten toezicht/tuchtrechtspraak juridische sector Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten gaan zelf de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak dragen.
1 januari 2018 Kwaliteitseisen kinderopvang Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten per 1 januari 2018 voldoen aan hogere eisen.
1 januari 2018 No-risk premie oudere werknemer Werkgevers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.
1 januari 2018 Minimumloon De brutobedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog op 1 januari 2018.
1 januari 2018 Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Een beperkte gemeenschap van goederen (i.p.v. algehele gemeenschap van goederen) wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht.
1 januari 2018 Minimumloon bij opdrachtovereenkomst Het minimumloon gaat gelden voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst, ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben.
1 januari 2018 Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal Ouders krijgen ook recht op kinderopvangtoeslag als hun kind naar een peuterspeelzaal gaat.